Amargadhi-5, Dadeldhura
(+977) 096-420358
info@farwesternagro.com
www.farwesternagro.com

विनोद कुमार जोशी

विनोद कुमार जोशी

अमरगढी नगरपालिका ८ का स्थाई बासिन्दा विनोद कुमार जोशी ले विज्ञान बिषयमा मा
स्नातक तथा समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन । यस कम्पनिको प्रमुख कार्यकारी
अधिकृतका लागि लिइएको प्रतिस्पर्धात्मक परिछ्यामा छनौट हुन सफल हुनुभएका जोशी
संग सामाजिक बिकास तथा व्यवस्थापनको लामो अनुभव छ । यस कम्पनीको प्रमुख
कार्यकारी अधिकृत को रुपमा प्रवेश गर्नु पूर्ब जोशीले नेपाल सरकार,
गैर्ह्सरकारी/अन्तरराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्ठा तथा सयुक्त राष्ट्र संघ, विस खाध्य
कार्यक्रमको विभिन्न तहमा रही कार्य गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो ब्यवशाइक जीवनको
सिलसिलामा करी २४ बर्ष विकासे अनुभव बटुलेका जोशीले नेपाल सरकारको कृषि
मन्त्रालय, एक्सन एड नेपाल को कार्यक्रमको कार्यक्रम सयोजक, विश्व खाध्य कार्यक्रमको
अधिकृत, सी सी एस को कार्यकारी निर्देशक तथा केनोइ टेक्नोलोजी नेपालको कार्यकारी
निर्देशक को रूपमा बसी कार्य गर्नु भएको बहु आयामिक अनुभव छ।

खासगरि नेपालको पहाडि जीवन तथा गरिबी लाइ नजिक बाट अबलोकन गरि नेपाल
सरकारको गरिबी न्युनिकरणको उद्देश्य संग समाहित भएर काम गर्ने दौरानमा उनले
नेपालका करिब ३५ जिलाहरुमा बिकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु संग जोडिएर काम गरि
सक्नु भएको छ। यसका अतिरिक्त वहा संग बिकास तथा यसका सम्भावित साझेदारहरु
आवश्यकता तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार एंवम व्यवस्थापकिय कार्यको
बहुआयामिक अनुभब छ ।

बिभिना संग संस्थाहरुमा प्रमुखको काम सम्हालिसक्नुभेका बिनोद जोशीले यस सुदुर
पसचिम क्षेत्रको गरिबी, बिकासका चुनौती तथा यसका सम्भावनाको राम्रो अनुभव
राख्नुहुन्छ। विकासे संस्थाहरुको संस्ठागत बिकास तथा चुनौती एबम त्यसका दीर्घकालीन
परिणामको जानकार जोशी संग कर्मचारी प्रशासन, बित्तिय व्यवस्थापन संस्ठागत बिकास
तथा बिभिना बिषयहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरु को लामो अनुभव छ ।

Powered By: Mohrain Websoft P. Ltd.